• Taal:
   

  Leveringsvoorwaarden

  Modelbescherming
  De vervaardigde tekeningen, beschrijvingen, schriftelijke adviezen, begrotingen, alsmede de voor uitvoering gemaakte modellen, blijven uitsluitend eigendom van de vervaardiger. Onverminderd de bepalingen van de auteurswet 1912 hebben wij het recht van verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, modellen, adviezen enz. Het is niet geoorloofd zonder schriftelijke toestemming bedoelde tekeningen, ontwerpen, adviezen aan derden te tonen of ter hand te stellen, noch deze al dan niet gewijzigd door derden te doen uitvoeren op verbeurte van een boete voor elke overtreding, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  Aansprakelijkheid
  Anjo B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van ondeugdelijk gemonteerde producten. Toepassing en montage van
  ventilatie-, hemelwaterafvoer-, rookgasafvoer- en luchttoevoermaterialen dient te geschieden volgens de normen in het kader van het bouwbesluit. Voor uitmondinghoogten gelden de normen binnen het bouwbesluit welke zijn vastgelegd in de NEN norm.
  Leveringen uitsluitend via de groothandel. Op alle aanbiedingen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

  M&G Group
  Anjo B.V. maakt deel uit van de M&G Group.
  Voor meer informatie: mg-group.com

  Leveringsvoorwaarden
  Metaalunievoorwaarden 2019
  Allgemeine Geschäftsbedingungen der Metaalunie 2019
  Conditions de Metaalunie 2019
  Terms and Conditions of the Metaalunie 2019